codongnho.vn 1.13 APK

codongnho.vn 1.13 Icon
    
5/5
1 Ratings
Developer
Vihat Technology Company Limited
Current Version
1.13
Date Published
File Size
25M
Package ID
vn.teraapp.n3324
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.13 (Updated)
Architecture
All
Release Date
March 11, 2017
Requirement
Android 4.1 and up
  • codongnho.vn Screenshot
  • codongnho.vn Screenshot
  • codongnho.vn Screenshot
  • codongnho.vn Screenshot

About Radio FM 90s

Mạng xã hội codongnho.vn dựa trên nền tảng của đối nhân, giao lưu kết nối để tìm kiếm ứng viên đủ năng lực nhưng chưa có cơ hội để thăng tiến,từ đó mạng xã hội codongnho.vn giúp các ứng viên đó ứng cử vào làm thành viên HĐQT độc lập của các công ty đại chúng thông qua việc gom quyền của các cổ đông nhỏ trong xã hội, xuất phát từ các thực tế hiện nay các cổ đông nhỏ không tham gia vì quyền của họ không được bảo vệ, và họ đang bỏ phí những quyền đó.
    Codongnho.vn based social networking platform for personnel exchanges connecting to identify qualified candidates but no opportunity for advancement, social network which helps the candidate codongnho.vn candidates as independent board members of public companies through the inclusion of minority shareholder rights in society, starting from the current reality of small shareholders did not participate because their rights are not protected , and they're wasting those rights.
 

What's New in this version

Cập nhật chính sách ứng dụng