Commandeur Accountants 4.5 APK

Commandeur Accountants 4.5 Icon
0/5
Ratings
Developer
AppTomorrow BV
Current Version
4.5
Date Published
File Size
9.4 MB
Package ID
com.progress.project26067
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
4.5 (212)
Architecture
All
Release Date
December 15, 2017
Requirement
Android 4.0+ Ice Cream Sandwich (API 14)
Version
2.8 (52)
Architecture
All
Release Date
June 10, 2016
Requirement
Android 4.0+ Ice Cream Sandwich (API 14)
Version
2.3 (3)
Architecture
All
Release Date
November 17, 2015
Requirement
Android 2.3.4+ Gingerbread MR1 (API 10)
Version
2.2 (2)
Architecture
All
Release Date
September 27, 2015
Requirement
Android 2.3.4+ Gingerbread MR1 (API 10)
Version
1.1 (1)
Architecture
All
Release Date
August 23, 2015
Requirement
Android 4.0+ Ice Cream Sandwich (API 14)
  • Commandeur Accountants Screenshot
  • Commandeur Accountants Screenshot
  • Commandeur Accountants Screenshot
  • Commandeur Accountants Screenshot
  • Commandeur Accountants Screenshot
  • Commandeur Accountants Screenshot

About Radio FM 90s

Commandeur Accountants & Adviseurs is het accountants- en adviesbureau in Medemblik. Met 20 medewerkers zijn we een betrokken accountantskantoor, we hebben de kennis in huis om u te ontzorgen op het gebied van accountancy, fiscale vraagstukken, loonadministratie en financiële planning. Expertise op het gebied van juridische, notariële en specialistische fiscale vraagstukken wordt waar nodig bij specialisten ingewonnen.

Er heerst een informele bedrijfscultuur en we hebben een persoonlijke klantaanpak. U als klant heeft één aanspreekpunt voor al uw vragen en de korte communicatielijnen maken dat u als klant snel geholpen wordt.

Ook al heeft u ons niet dagelijks nodig, toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen. Om van ons kantoor relevant nieuws te kunnen ontvangen op maat en/of gebruik te maken van de BTW-alert dient u bij het downloaden van deze App pushberichten te accepteren.
Tevens komt u via deze App terecht op ons online klantportaal. Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen en raadplegen.


New in this version:
Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerteCommander Accountants & Advisors is the accounting and consulting firm in Medemblik. With 20 employees, we are a committed accounting firm, we have the knowledge to take your worries away in the fields of accounting, tax issues, payroll and financial planning. Expertise in the areas of legal, notary and specialist tax issues is sought from specialists where necessary.

There is an informal company and we have a personal client approach. You as a customer single point of contact for all your questions and short lines of communication that you are helped quickly as a customer.

Even if you do not need us daily, yet the subjects we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return. To our office to receive relevant news on size and / or use of the VAT alert you must accept when you download this app push notifications.
Also you will visit us online customer portal via this App. You can approve our finished pieces and periodically returns and consult.


New in this version:
Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a question
Quick quote

What's New in this version

Technische verbeteringen