Vodičák 1.3.0 APK

Vodičák 1.3.0 Icon
   
4/5
2334 Ratings
Developer
NOTECH
Current Version
1.3.0
Date Published
File Size
4.4 MB
Package ID
com.notech.vodicak.sk
Price
$ 0.00
Downloads
100000+
Category
Android Apps
Genre
Education

APK Version History

Version
1.3.0 (7)
Architecture
All
Release Date
October 18, 2015
Requirement
Android 2.3.2+ Gingerbread (API 9)
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot
  • Vodičák Screenshot

About Radio FM 90s

Aplikácia VODIČÁK Vám prináša aktuálne testy na prípravu záverečných skúšok v autoškole. Pre budúcich absolventov aplikácia ponúka prehľad autoškôl a pripravovaných najbližších kurzov. Každá autoškola má vlastný profil, vďaka čomu máte k dispozícii potrebné informácie.

Aplikácia obsahuje všetkých 35 testov pre skupiny A, B a samostatné testy na križovatky, značky, zákony, vyhlášku, alebo výber náhodného testu.

V nastaveniach máte možnosť ihneď vyhodnotiť správnu odpoveď, spustiť časový limit, automatický presun na ďalšiu otázku, prípadne zvoliť si svoje mesto pre vyhľadávanie autoškoly.

Aplikácia si sama overuje dostupnosť aktualizácií pri spustení. V prípade dostupnosti aktualizácie sa zobrazí tlačidlo aktualizovať. Po kliknutí naň sa dostanete do nastavení kde môžete jednotlivé databázy aktualizovať.V prípade zobrazenia červeného krížika, je potrebné vykonať aktualizáciu jednotlivej databázy. Inak aplikácia funguje aj bez internetového pripojenia.

Vaše pripomienky a návrhy nám posielajte na support@vodicak.sk. Ďakujeme a želáme Vám veľa šťastia pri skúškach.


Kľúčové slová: vodicak, vodicaky, testovanie, testy, test, autoskola, autoskoly, aplikacia, vyhodnotenie, vzdelanie, skuska, skusky, skupina, skupiny, kurz, kurzyAplikácia brings you up to date driver's license tests on the preparation of final examinations at a driving school. For future graduates application provides an overview of driving schools and courses planned next. Každá driving school má own profile, giving you the necessary information.

The application includes All 35 tests for group A, B, and separate tests for intersections, signs, law, ordinance, or selecting a random test.

In the settings you have the opportunity to immediately assess the correct answer to a temporal limit, automatically move to the next question, or choose your city for finding a driving school.

Applications you own inquires the availibility updates at startup. If available, updates will appear update button. After clicking on it will take you to the settings where you can per database upgradeable when displaying red cross, you need to update each database. Otherwise, the application also works without an internet connection.

Your comments and suggestions should be sent to us support@vodicak.sk. Thank you and we wish you luck in the tests.


Keywords: driver's license, driving license, test, test, test, driving school driving schools, applications, evaluation, training, testing, testing, group, groups, courses,

What's New in this version

-1.3.0 (05.08.2013)

Oprava chyby s otáčaním displeja

Nové zobrazovanie značiek a s ich popisom

Oprava menších chýb