Thần Đồng Đất Việt 1.0 APK

Thần Đồng Đất Việt 1.0 Icon
   
4.31/5
5671 Ratings
Developer
NGO VAN CUONG
Current Version
1.0
Date Published
File Size
1.0 MB
Package ID
com.vadevteam.thandongdatviet
Price
$ 0.00
Downloads
100000+
Category
Android Apps
Genre
Comics

APK Version History

Version
1.0 (1)
Architecture
All
Release Date
July 06, 2015
Requirement
Android 2.2+ Froyo (API 8)
  • Thần Đồng Đất Việt Screenshot
  • Thần Đồng Đất Việt Screenshot
  • Thần Đồng Đất Việt Screenshot

About Radio FM 90s

Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam. Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo.
Tính năng:
+ Lật trang êm mượt
+ Load ảnh nhanh hỗ trợ cache
+ Luôn lưu lại ví trí đang đọc giở khi thoát ra và có thể đọc lại bất kì lúc nào

Từ khóa: O long vien, olongvien, ptit Story takes place in the Le Dynasty, but the events that happened in the story does not overlap with the events actually happened. However, most of the major events happening in the Holy Land Vietnamese Dong are based on stories, historical true classic of Vietnam. This work tells the story of the life of Le Ti, an update of the University of Central Vietnam, along with his friend's waist Ox, Tiger Tip-fat and whole.
Features:
+ Turn the smooth page
+ Load snapshot cache support
+ Always stay flipped for reading position when released and can be read back at any time

Keywords: O dragon vien, olongvien, PTIT

What's New in this version