Starý Plzenec - audio tour 2.1.3 APK

Starý Plzenec - audio tour 2.1.3 Icon
  
3/5
2 Ratings
Developer
daruma
Current Version
2.1.3
Date Published
File Size
3.2M
Package ID
cz.daruma.audioguide.stary_plzenec
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Travel & Local

APK Version History

Version
2.1.3 (Updated)
Architecture
All
Release Date
July 21, 2018
Requirement
Android 4.1 and up
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot
  • Starý Plzenec - audio tour Screenshot

About Radio FM 90s

•zdarma v plné verzi
•audio spoty
•navigace na cíl - vypočítá nejkratší trasu a zobrazí ji na mapě
•mapy k dispozici i v off-line režimu
•tipy na výlety do okolí měst
•další praktické informace - atrakce, restaurace, obchody, hotely a noční život
•žádné skenování QR kódů

Výjimečný, interaktivní a inspirující průvodce s ověřenými informacemi o městech České republiky a jejich pamětihodnostech.

Průvodce DARUMAgo! – CITY AUDIO GUIDES dá zapomenout na zdlouhavý a často nezajímavý obsah cestovatelských příruček a tištěných průvodců. Namísto jejich čtení budete poslouchat působivá vyprávění a vaše pozornost přitom bude upřena na zajímavé detaily. Veškeré praktické informace obsažené v průvodci DARUMAgo! – CITY AUDIO GUIDES jsou společným dílem pečlivých a věci oddaných průvodců, historiků a místních expertů. Zašli jsme dále než ostatní a do našich průvodců jsme zahrnuli příběhy místních postav a osobností s pestrou a přitažlivou minulostí.

Průvodce DARUMAgo! – CITY AUDIO GUIDES vám nabízí mnoho tipů na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, vycházky k přírodním památkám, prohlídky hradů a zámků. A v rozhodování kam se dříve vydat vám opět pomohou okouzlující fotografie všech míst.

Audio Guide Starý Plzenec – nudit se nebudete!• Free Full Version
• audio spots
• Navigation on target - calculates the shortest route and display it on the map
• maps available in off-line mode
• Tips on trips to nearby towns
• Other practical information - attractions, restaurants, shops, hotels and nightlife
• No scan QR codes

Unique, interactive and inspiring guide with verified information about Czech towns and sights.

Guide DARUMAgo! - CITY AUDIO GUIDES can forget about tedious and often uninteresting content of travel guides and printed guides. Instead of reading them, you will listen to compelling stories and your attention will be drawn to interesting details. All the practical information contained in the guide DARUMAgo! - AUDIO CITY GUIDES are the common work of rigorous and dedicated guides, historians and local experts. We went further than any other, and to our guides, we have included stories of local characters and personalities with varied and attractive past.

Guide DARUMAgo! - AUDIO GUIDES CITY offers many tips for trips to near and distant surroundings, walking to the natural sights, castles and stately homes. And in deciding where to go before you again, you glamorous photos of all places.

Audio Guide Old Plzenec - you will not be bored!

What's New in this version