Slovíčka 1.5.9 APK

Slovíčka 1.5.9 Icon
   
4.1/5
44 Ratings
Developer
Brera, s.r.o.
Current Version
1.5.9
Date Published
File Size
2.2M
Package ID
cz.islovicka.android.paid
Price
1.98
Downloads
500+
Category
Android Apps
Genre
Education

APK Version History

Version
1.5.9 (Updated)
Architecture
All
Release Date
November 02, 2016
Requirement
Android 2.3 and up
  • Slovíčka Screenshot
  • Slovíčka Screenshot
  • Slovíčka Screenshot
  • Slovíčka Screenshot
  • Slovíčka Screenshot
  • Slovíčka Screenshot

About Radio FM 90s

Tato aplikace je oproti verzi zdarma mírně funkčně rozšířená a nezobrazuje reklamu.

Aplikace umožňuje jednoduchým způsobem procvičovat nejen anglická nepravidelná slovesa, distribuovaná přímo s aplikací, ale hlavně slovíčka libovolného cizího jazyka z témat sdílených uživateli na stránkách www.islovicka.cz. Uživatelé zatím vložili slovíčka pro témata např. e-Academy, Oxford University Press (OUP) Adventures, New Headway, anglické idiomy a další...

Po stažení tématu už k samotnému procvičování není potřeba připojení k internetu. Jen při prvním použití zvukového souboru s poslechem výslovností slovíčka je tento soubor stažen z internetu a uložen na paměťovou kartu. A obdobně je to s článkem - při prvním použití je text a případný poslech stažen z internetu a uložen na paměťovou kartu.

Tipy:
- nezapomínejte, že jednotlivé obrazovky mohou mít (a většinou i mají) kontextové menu dostupné přes systémovou klávesu
- při zobrazení seznamu lekcí je možné podržením prstu na konkrétní lekci (až do zavibrování) zařadit tuto lekci do opakovacího tématu; v opakovacím tématu pak lze procvičovat slovíčka promíchaná z několika lekcí najednou
- při zobrazení celé lekce je možné podržením prstu na konkrétním slovíčku (až do zavibrování) zařadit toto slovíčko do opakovací lekce a tím si opakovací lekci předvyplnit slovíčky z různých lekcí i tématThis application is a free version slightly compared to functional extensions and does not display advertising.

Application allows an easy way to practice both English irregular verbs, distributed directly with the application, but also any foreign language vocabulary of the topics shared by users on www.islovicka.cz. Users not yet entered the vocabulary for such topics. E-Academy, Oxford University Press (OUP) Adventures, New Headway, English idioms and more ...

After downloading the theme had to practice alone does not need an Internet connection. Just when you first use an audio file while listening to pronunciations words, this file is downloaded from the Internet and stored on a memory card. And similarly it is with a link - when first using the text and listen to any downloaded from the Internet and stored on a memory card.

Tips:
- Do not forget that individual screens can be (and usually are) context menu available via the system down
- When viewing a list of lessons you can hold your finger on a particular lesson (until vibrated) to put this lesson into recurrent theme; the recurrent theme then you can practice vocabulary blended from several classes at once
- When viewing the entire lesson can hold your finger on a particular vocabulary (until vibrated) to put this word into the refresher lessons and thus a refresher lesson in pre-filled vocabulary from a variety of lessons and themes

What's New in this version

2.11.2016

- oprava pro android 5 a 6

1.7.2016

- opraveno přehrávání výslovnosti slovíček pro další verze androidu

30.6.2016

- opraveno přehrávání výslovnosti slovíček

11.2.2013:

- přidán úvodní tip pro jednotlivé obrazovky

- opraven občasný pád na Androidu 4.x pokud byla aplikace dlouho na pozadí