Jadrová energia a energetika APK

Jadrová energia a energetika Icon
   
4.4/5
13 Ratings
Developer
Simopt
Current Version
2.2
Date Published
File Size
2.4 MB
Package ID
cz.simopt.amos.jadrovaenergiaaenergetika
Price
$ 0.00
Downloads
500+
Category
Android Apps
Genre
Books & Reference

APK Version History

Version
2.2 (2020)
Architecture
universal
Release Date
February 11, 2018
Requirement
Android 4.1+
Version
2.0 (200)
Architecture
universal
Release Date
July 05, 2016
Requirement
Android 4.1+
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot
 • Jadrová energia a energetika Screenshot

About Radio FM 90s

„Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Prevádzkovanie jadrových elektrární, dôležitej súčasti energetických zdrojov vyspelých štátov, je často diskutovanou témou v rôznych spoločenských skupinách. Dôležitá je predovšetkým pravdivá informovanosť širokej verejnosti o výhodách, technických riešeniach, ale aj o rizikách a bezpečnostných opatreniach v celej oblasti jadrového priemyslu.
Podľa internetového prieskumu je “Jadrová energia a energetika” najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

Stručný obsah publikácie

•Jadrová energia – Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, polčas rozpadu, veličiny a jednotky, …

•Jadrová energetika – Typy jadrových reakcií, regulácia, moderátor, absorbátor, chladivo, najväčšie elektrárne, …

•Jadrové palivo – Výroba, obohatenie, palivový cyklus, medzisklad, prepracovanie, konečné uloženie, …

•Jadrový reaktor – Tlakovodný, varný, ťažkovodný, plynom chladený, vysokoteplotný, rýchly reaktor, termojadrová syntéza, …

•Rádioaktívne odpady – Vznik, druhy, spracovanie, konečné uloženie odpadov, …

•Bezpečnosť jadrových elektrární – Jadrová bezpečnosť, vonkajšie vplyvy, stupnica INES, havárie, životné prostredie, …

•Atóm v čase – Historické míľniky na prehľadnej časovej osi.

A čo Vás čaká v jednotlivých kapitolách tejto elektronickej publikácie?
Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre odľahčenie sú čitateľom v priebehu výkladu prezentované rôzne zaujímavosti, ktoré im názornou formou pomôžu urobiť si ucelenejší obrázok o preberanej problematike. Každá kapitola končí blokom testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.
Vznik slovenskej verzie a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

What's New in this version

Pridané zasady ochrany súkromia.