Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải 1.0 APK

Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải 1.0 Icon
0/5
Ratings
Developer
DU MV
Current Version
1.0
Date Published
File Size
10-50 MB
Package ID
horoscopecugiai.dumv.com.horoscopecugiai
Price
$ 0.00
Downloads
10+
Category
Android Apps
Genre
Entertainment

APK Version History

Version
1.0 (Updated)
Architecture
All
Release Date
September 25, 2017
Requirement
Android 4.0.3 and up
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot
  • Tử Vi Cung Hoàng Đạo Cự Giải Screenshot

About Radio FM 90s

Đây là ứng dụng dành riêng cho các cự giải với nhiều tính năng tiện ích như
- xem tử vi theo Ngày
- xem tử vi theo Tuần
- xem tử vi theo Tháng
- xem tử vi theo Năm
- đọc báo vui về tử vi
- xem bói vui với vô van cách xem và được cập nhập liên tục
- thông bao hàng ngày
- đánh giá để ứng dụng phát triển hơn
- và nhiều hiện tích khác nũa
- chia sẻ face book

Tính năng xem tử vi giúp bạn phán đoán được 1 phần trong tương lai phía trước vói 4 chế độ xem
- ngày
tuần
tháng
năm
Tính năng đọc báo vui sẽ tổng hợp nhiều bài báo về tử vi hay nhất từ các trang báo uy tín nhất cho bạn
Tính năng bói vui sẽ cho bạn thử nhiều cách bói online mà chúng tôi sưu tầm được
Tính năng app hay sẽ cung cấp cho bạn nhìu game cũng như các ứng dụng vui khác
Cuối cùng bạn có thể đóng góp ý kiến của minh ở mục góp ý

Đây là ứng dụng giúp cự giải xem tử vi , đọc báo , bói vui dự đoán xem bạn nên làm giừ vào ngày maiThis is an application exclusively for the range with features such as utility
         - horoscopes by Date
 - horoscopes Week
 - horoscopes Month
 - horoscopes Year
- read the newspapers happy about horoscope
- fortunetelling fun with numerous viewing and is updated continuously
- daily digest
- evaluation to develop more applications
- and many other current area
- Shared face book

Feature horoscopes help you judge the future 1 part in front with 4 views
- day
week
straight
male
Features fun reading newspapers will synthesize several articles on the best horoscopes from the most prestigious newspapers for you
Fortune fun feature will let you try a variety of ways by online that we collected
Feature or app will give you nhìu games and other fun applications
Finally you can contribute their opinions in the comments section

This is the app that helps Cancer horoscopes, reading the paper, happy fortune predict Anything you can do tomorrow

What's New in this version