Dáme pivo 1.0.4 APK

Dáme pivo 1.0.4 Icon
    
4.6/5
5 Ratings
Developer
TRIAD Advertising
Current Version
1.0.4
Date Published
File Size
19.8 MB
Package ID
sk.triad.damepivo
Price
$ 0.00
Downloads
100+
Category
Android Apps
Genre
Food & Drink

APK Version History

Version
1.0.4 (100048)
Architecture
All
Release Date
July 12, 2017
Requirement
Android 4.1+ Jelly Bean (API 16)
Version
1.0.2 (100028)
Architecture
All
Release Date
October 27, 2016
Requirement
Android 4.1+ Jelly Bean (API 16)
  • Dáme pivo Screenshot
  • Dáme pivo Screenshot
  • Dáme pivo Screenshot
  • Dáme pivo Screenshot
  • Dáme pivo Screenshot
  • Dáme pivo Screenshot

About Radio FM 90s

Dáme pivo sme založili s jediným účelom: pomôcť ľuďom nájsť najbližšiu cestu k pivu. Dlhodobo nám chýbala služba, ktorá by umožnila prevádzkárom a hostinským jednoducho propagovať svoju pivnú ponuku. Preto sme sa ju rozhodli priniesť a veríme, že sa vám bude páčiť, no najmä, že ju budete radi používať a že vám bude pomáhať. Základnou funkciou aplikácie je vyhľadanie pubu alebo reštaurácie vo vašom okolí, podľa vami zadaných preferencií. Náročnejší môžu hľadať podľa ponuky a preferencií, spontánnejší môžu využiť výber náhodného podniku.
Milujeme pivo a tak veríme, že u nás každý nájde čo hľadá.We give beer we have established with the sole purpose: to help people find the nearest way to the beer. We lacked a long-term service that would allow the establishment and the landlord simply promote their beer menu. That is why we decided to bring and we hope that you will enjoy, but especially that you like to use it and that it will help. The basic function of the application is finding a pub or restaurant near you, according to your specified preferences. Demanding can search by supply and preference, spontaneous can use the random selection of the company.
We love beer and we believe that with us everyone will find what he seeks.

What's New in this version