Hofman Accountants APK

Hofman Accountants  Icon
0/5
Ratings
Developer
AppTomorrow BV
Current Version
3.0
Date Published
File Size
12.5 MB
Package ID
com.progress.project26033
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
3.0 (52)
Architecture
universal
Release Date
August 10, 2016
Requirement
Android 2.3.4+
  • Hofman Accountants Screenshot
  • Hofman Accountants Screenshot
  • Hofman Accountants Screenshot
  • Hofman Accountants Screenshot
  • Hofman Accountants Screenshot
  • Hofman Accountants Screenshot

About Radio FM 90s

Een full service accountantskantoor in Zeist nabij Utrecht gericht op het MKB en de DGA. U kunt bij ons terecht voor diensten als administratieve dienstverlening, verslaggeving, aangiften en advisering. Wij werken samen in een hecht netwerk van kennispartners om u op het juiste moment best passend van dienst te zijn.

Ook al heeft ons niet dagelijks nodig. Toch zijn de onderwerpen waarover wij u adviseren belangrijk genoeg om ‘bij te blijven’. Via deze App vindt u alle relevante informatie over ons kantoor, kunt u direct een afspraak maken en houden we u periodiek op de hoogte van onderwerpen op fiscaal en financieel gebied die voor u van belang zijn. De BTW alert stelt u in indien u van ons kantoor een reminder wenst te ontvangen om tijdig uw maand-, kwartaal- of jaaraangifte te doen.

Tevens komt u via deze app terecht op ons online klantportaal. Hier kunt u door ons klaargezette stukken en aangiften accorderen en raadplegen.

Hofman Accountants en belastingadviseurs: breed georiënteerd en betrokken.


Quick-nieuws op maat
BTW-Alert
Brochures en folders
Klantenportaal
Managementinformatie
Stel een vraag
Snel een offerteA full service accounting firm in Zeist near Utrecht aimed at SMEs and the DGA. You can come to us for services such as administrative services, accountancy, tax returns and advice. We work in a close-knit network of partners to give you the right time to be the best fit for service.

Even though it does not need us daily. Yet the subjects we advise you important enough to 'keep up'. Through this app you can find all relevant information about our office, you can make an appointment and we will keep you regularly informed of issues in fiscal and financial matters that are important to you. VAT alert enables you to our office if you wish to receive a timely reminder to do your monthly, quarterly or annual return.

Also you will visit our online customer portal via this app. You can approve our finished pieces and periodically returns and consult.

Hofman Accountants and tax: broad-minded and committed.


Quick-tailored news
VAT Alert
Brochures and leaflets
Client Portal
Management Information
Ask a question
Quick quote

What's New in this version

Verbeterde performance

Toevoeging loonbelasting-alert

Aanpassing personeelsfilter

Uitbreiding berichtenprofiel