HSE.Sampling APK

HSE.Sampling Icon
0/5
0 Ratings
Developer
RNI Group
Current Version
1.1.0
Date Published
File Size
2.2M
Package ID
air.com.blogfa.rnihse.HSE.Sampling
Price
1.69
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Education

APK Version History

Version
1.1.0 (*)
Architecture
all
Release Date
November 27, 2015
Requirement
Android 4.0 and up
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot
 • HSE.Sampling Screenshot

About Radio FM 90s

تغيير در شيوه زندگي، نياز به محصولات جديد و استفاده از تكنولوژي هاي نو سبب گرديده است كه فهرست مواد شيميايي مورد مصرف در صنعت روز به روز فزوني يابد. عليرغم پيشرفت هاي علمي بشر در مورد اثرات سوء مواد شيميايي، در بسياري از موارد دانسته هاي بشر در مورد اثرات زيان آور مواد شيميايي كم بوده و بعضا اطلاعاتي در دست نيست. از اين رو لازم است نسبت به پايش مواجهه شاغلين و ثبت آنها اقدام نمود تا بتوان در مقاطع زماني مختلف همزمان با پايش هاي بيولوژيكي، داده ها و اطلاعات جمع آوري شده را به كمك متخصصين اپيدميولوژي شغلي مورد تحليل و استنتاج قرار داد. اين داده ها همچنين ما را در برقراري حدود مجاز شغلي در آينده ياري مي نمايد. به منظور دستيابي به اين هدف ، همسان سازي روش هاي سنجش توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي در سطح كشور يك ضرورت است تا بتوان با اطمينان نسبت به تحليل نتايج سنجش و ارتباط آن با پايش هاي بيولوژيكي و اثرات زيان آور در شاغلين اقدام نمود. از اين رو مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به تدوین راهنمای روشهاي نمونه برداري، آماده سازي و تجزيه نمونه هاي هوا براي تعداد قابل توجهي از تركيبات شيميايي نموده است.

به منظور دسترسي مداوم طيف گسترده اي از كاربران به این راهنما بر این شدیم تا قسمت مربوط به نمونه برداری را به صورت نرم افزار های موبایلی طراحی و ارائه نمائیم. در متد های نمونه برداری موجود در این نرم افزار از آخرین تغییرات سازمان NIOSH استفاده شده (NIOSH 2015) و حدود مجاز تماس شغلی نیز برگرفته از آخرین تغییرات OEL ایران می باشد (ویرایش سوم- سال 91).

اميد است در آينده نسبت به تكميل اين راهنما و ارائه روشهاي سنجش براي ساير تركيبات شيميايي و نيز بازنگري اين مجموعه اقدام گردد.


- لیست فارسی مواد برای استفاده شما عزیزان قرار داده شد.

- جستجوی CAS Number برای دسترسی بهتر و صنعتی تر برای شما در برنامه قرار داده شد.

- تمام اطلاعات همان طور که در بالا اشاره شد جدید ترین اطلاعات در زمینه مواد شیمیایی می باشد. - لطفا نظرات خود را از قسمت نظر دهید این مارکت با ما در میان بگذارید.

What's New in this version

optimized size of app