iASPI Tablet SK APK

iASPI Tablet SK  Icon
   
3.7/5
13 Ratings
Developer
Wolters Kluwer SR s. r. o.
Current Version
1.1.0
Date Published
File Size
356k
Package ID
sk.aspi.android.iASPITablet
Price
$ 0.00
Downloads
1000+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.1.0 (*)
Architecture
all
Release Date
July 01, 2014
Requirement
Android 3.0 and up
  • iASPI Tablet SK Screenshot
  • iASPI Tablet SK Screenshot
  • iASPI Tablet SK Screenshot
  • iASPI Tablet SK Screenshot
  • iASPI Tablet SK Screenshot

About Radio FM 90s

Aplikácia iASPI Tablet SK je mobilnou verziou najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI na Slovensku.

Voľný obsah:
* MODUL PREDPISY
Účinné a platné znenia právnych predpisov
- všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
- predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
- predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Platený obsah
* MODUL PREDPISY
Možnost zobrazovať jednotlivé historické znenia všetkých predpisov.

* MODUL JUDIKATÚRA
Bohatá judikatúra s proviazanosťou na príslušné miesta slovenských predpisov
- judikatúra zo správnej, trestnej, daňovej a civilnej oblasti
- kompletná publikovaná judikatúra Ústavného súdu a Najvyššieho súdu
- bohatá historická judikatúra s využitím aj pre súčasnú právnu prax,
- rozhodnutia Európskeho súdu pro ľudské práva,
- rozhodnutia Európskeho súdneho dvora,

* MODUL LITERATÚRA
Pravidelne doplňovaná literatúra previazaná na predpisy a ich paragrafy.
- dôvodové správy k zákonom či novelám,
- články z odborných časopisov vydávaných IURA EDITION,
- originálne články pripravené len pre ASPI
- a mnoho ďalších príspevkov (článkov, atď.).

* MODUL KOMENTÁRE
Komentáre od renomovaných autorov vydavateľstva IURA EDITION.

* MODUL EU
- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU
- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
- konsolidované znenia právnych predpisov EU
- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)

What's New in this version

Úpravy pre Android 4.4

MODUL EU

- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU

- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU

- konsolidované znenia právnych predpisov EU

- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)