MobileS3 1.0.0.12 APK

MobileS3 1.0.0.12 Icon
   
4.18/5
11 Ratings
Developer
JetSoft s.r.o.
Current Version
1.0.0.12
Date Published
File Size
560.3 KB
Package ID
cz.jetsoft.mobiles3
Price
$ 0.00
Downloads
1000+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.0.0.12 (6)
Architecture
All
Release Date
April 20, 2016
Requirement
Android 2.2+ Froyo (API 8)
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot
  • MobileS3 Screenshot

About Radio FM 90s

Mobile S3 je mobilní klient nejrozšířenějšího ekonomického systému Money S3 od společnosti Cígler Software. Vyzkoušejte si jeho funkčnost na svém zařízení, verze obsahuje i vzorová data aby jste si mohli vše ověřit bez nutnosti nastavování přenosů atd...

Líbilo by se Vám, mít důležitá data ze svého Money S3 neustále u sebe ve svém chytrém telefonu, nebo tabletu? Potřebujete znát aktuální stavy zásob? Chcete mít při návštěvě u klienta přehled o jeho nezaplacených fakturách? Sbíráte objednávky v terénu, vystavujete faktury nebo prodáváte z auta? Vše toto a mnohem více Vám nabízí mobilní řešení Mobile S3.

Mobilní informace v terénu
- Adresář kontaktů
- Přidání a editace adres
- Napojení na ARES
- Pohledávky odběratelů a marketingové informace
- Historie prodejů
- Karty zásob
- Členění skladů na skupiny
- Aktuální stavy zásob
- Nákupní a prodejní ceny
- Report denní závěrky

Vystavení dokladů
- Přijaté objednávky
- Vystavené faktury
- Vystavené dobropisy
- Skladové prodejky
- Vystavené dodací listy
- Skladové příjemky
- Skladové výdejky
- Skladové převodky
- Inventura skladu
- Pokladní doklady

Další funkce
- Tisk veškerých dokladů
- Podpora čtečky čárového kódu (BarCode Scanner)
- Slevy za doklady
- Cenové hladiny dle MoneyS3
- Hlídání minimálních cen
- Individuální splatnosti
- Vedení skladové evidence
- Možnost opravy dokladů
- Hlasové vyhledávání
- Volitelné sloupce, pole, fonty a barvy

...pro kompletní přehled funkcí, technologie, pouziti i cen najdete na [www.jetsoft.cz] S3 Mobile is a mobile client is the most common economic system from S3 Money Cígler Software. Try its functionality on their device version includes sample data so that you can verify everything without having to set up transmissions etc. ..

Would you, keep important data from your Money S3 them at all times in your smart phone or tablet? To view the current inventory levels? Want to have when visiting a client's view of unpaid invoices? Collect orders in the field, issues invoices or sell the car? All this and much more offers mobile solutions Mobile S3.

Mobile information field
    - Directory of contacts
    - Adding and editing addresses
    - Connection to ARES
    - Receivables from customers and marketing information
    - History of sales
    - Card stock
    - Breakdown of stores in the group
    - Current inventory levels
    - Shopping and selling prices
    - Report daily statements

Proofs
    - Received orders
    - The invoices
    - Credit note
    - Stock prodejky
    - Issue of delivery notes
    - Warehouse Receipts
    - Stock issue slip
    - Stock gear
    - Inventories
    - Cash papers

Other Features
    - Printing of documents
    - Support for barcode reader (BarCode Scanner)
    - Discounts for papers
    - Price levels according MoneyS3
    - Baby minimum prices
    - Individual maturity
    - Management of inventory
    - Correction possible dokladů
    - Voice Search
    - Optional columns, fields, fonts and colors

For ... complete list of functions, technology, use, and prices can be found at [www.jetsoft.cz]

What's New in this version

- odstraněno chybné nastavení demo dat, již se správně nastaví číselná řada při uložení dokladu

- upraveno spojení s bluetooth tiskárnami zamezující chybovému hlášení "Only one Looper may be created per thread"