OBS De Windhoek APK

OBS De Windhoek  Icon
    
5/5
2 Ratings
Developer
Concapps B.V.
Current Version
4.0
Date Published
File Size
35.3 MB
Package ID
com.concapps.windhoek
Price
$ 0.00
Downloads
10+
Category
Android Apps
Genre
Education

APK Version History

Version
4.0 (180226)
Architecture
armeabi
Release Date
April 03, 2018
Requirement
Android 4.0+
  • OBS De Windhoek Screenshot
  • OBS De Windhoek Screenshot
  • OBS De Windhoek Screenshot
  • OBS De Windhoek Screenshot
  • OBS De Windhoek Screenshot

About Radio FM 90s

De Windhoek heeft als motto: Leren en Floreren. Dat is een grote belofte.
Hoe willen wij deze belofte waarmaken? De Windhoek werkt vanuit vijf kernwaarden.
Kindgericht
Resultaatgericht
Toekomstgericht
Maatschappijgericht
Samenwerkingsgericht
De vijf kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die de Windhoek als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal. De kernwaarden en hun bondige uitwerking hierna zijn vermeld in een willekeurige volgorde.The Windhoek has as its motto: Learn and Flourish. That's a big promise.
How do we want to live up to this promise? The Windhoek operates from five core values.
child Focused
result Oriented
Forward-looking
company Focused
collaboration Focused
The five values ​​each comprise a number of values ​​that sees the Windhoek to guide its actions and its policies in the future. All employees at all levels of the organization will be encouraged to act out these core values ​​and talk to each other thereon. The personal behavior of employees is always valid as an example for children (and their parents). Within the core values ​​are the characteristics of public education center. The core values ​​and their concise elaboration below are listed in random order.

What's New in this version

• Diverse technische verbeteringen