Promile.INFO 1.1 APK

Promile.INFO 1.1 Icon
   
3.82/5
411 Ratings
Developer
SANANIM
Current Version
1.1
Date Published
File Size
1.8 MB
Package ID
cz.motion.alcotest
Price
$ 0.00
Downloads
100000+
Category
Android Apps
Genre
Lifestyle

APK Version History

Version
1.1 (2)
Architecture
All
Release Date
August 06, 2015
Requirement
Android 2.1+ Eclair MR1 (API 7)
  • Promile.INFO Screenshot
  • Promile.INFO Screenshot
  • Promile.INFO Screenshot
  • Promile.INFO Screenshot
  • Promile.INFO Screenshot

About Radio FM 90s

Budu riskovat řidičák? Nadýchám ještě? Neměl bych si radši zavolat taxi? Nainstalujte si náš alkoholtester a budete vědět odpověď okamžitě. Nastavíte si osobní údaje, na časovou osu naklikáte, kolik se vám toho podařilo vypít a máte hned jasno. Vypité drinky buď vyberete z naší nabídky, nebo si nastavíte svůj oblíbený nápoj sami a pak už jenom klikáte.

Kromě detailního přehledu konzumace v čase (který by měl teoreticky nabídnout přesnější výpočet) máte k dispozici i rychlokalkulačku, která Vám rámcově ukáže dobu, kterou lidský organismus potřebuje na odbourání zadaného množství alkoholu.

Hlavním partnerem služby je Plzeňský Prazdroj a.s., partnerem aplikace je společnost Vodafone Czech Republic a.s.

Upozornění: aplikace zobrazuje orientační údaje a pouze průměrné odhady, které nelze považovat za závazné. Aplikace odesílá anonymní data pro interní potřebu o.s. SANANIM. Tím se podílíte na jejím testování a vývoji. Součástí dat nejsou jakékoli údaje o vašem jménu, telefonním číslu či jakýchkoli jiných osobních detailů. I will risk my license? I breathe yet? Should I'd better call a taxi? Install our Alcohol and you will know the answer immediately. You set your personal information on the timeline naklikáte how you managed to drink it and you immediately clear. Drinks drunk either choose from our menu, or you set yourself a drink and then just clicked.

In addition to a detailed overview of consumption over time (which should theoretically provide a more accurate calculation) are available and rychlokalkulačku that you generally indicates the time that the human body needs for the elimination of specified amounts of alcohol.

The main partner of service Plzensky Prazdroj Inc., a partner application is Vodafone Czech Republic a.s.
 
Note: The application displays guidance information and only average estimates, which can not be considered binding. The application sends anonymous data for internal use o.s. SANANIM. Thus, you participate in the testing and development. Part of the data are any information about your name, phone number or any other personal details.

What's New in this version

Opraven popisek: Víno 0,1