Ślimak Ortoptyczny 0.1 APK

Ślimak Ortoptyczny 0.1 Icon
    
4.5/5
16 Ratings
Developer
Ślimak Ortoptyczny
Current Version
0.1
Date Published
File Size
10-50 MB
Package ID
pl.slimakortoptyczny.Slimak
Price
4.65
Downloads
1000+
Category
Android Games
Genre
Adventure

APK Version History

Version
0.1 (Updated)
Release Date
February 05, 2016
Requirement
Android 2.3 and up
  • Ślimak Ortoptyczny Screenshot
  • Ślimak Ortoptyczny Screenshot
  • Ślimak Ortoptyczny Screenshot
  • Ślimak Ortoptyczny Screenshot

About Radio FM 90s

Ślimak Ortoptyczny to gra wzrokowa dla dzieci z zaburzeniami konwergencji. Może być stosowana u dzieci z zezem rozbieżnym, wspomaga również ćwiczenia niedowidzenia. W tym przypadku należy ćwiczyć ze szczelnie zasłoniętym okiem prowadzącym.
Ważne!
Przed zastosowaniem gry skonsultuj się ze specjalistą (okulistą, ortoptystą lub optometrystą).

Instrukcja:

1) Ćwiczenia konwergencji:

Urządzenie trzymaj na wysokości oczu dziecka; płynnym i powolnym ruchem zbliżaj je do nosa obserwując jednocześnie oczy dziecka.

Zadaniem ćwiczącego jest trafienie komara, który pojawi się na środku tarczy i zebranie jak największej liczby punktów. Uważaj na ślimaki, one zabierają punkty!

2) Ćwiczenia przy niedowidzeniu:

Dziecko ma również za zadanie trafić komara na środku tarczy jednak tym razem ma szczelnie zasłonięte zdrowe oko i gra jedynie okiem niedowidzacym.

Osoba dorosła może trzymać urządzenie, zbliżać je i oddalać od ćwiczącego oczka. Należy pilnować, aby grający nie podglądał.


Pamietaj:

1. Ćwicz zawsze z dzieckiem

2. Przy ćwiczeniach konwergencji (zbieżności) oczy dziecka muszą kierować się równo do środka, gdy któreś z oczu "odpłynie" natychmiast wycofaj urządzenie.

3. Ćwicz jednorazowo maksymalnie 5 minut.

4. Aplikacja jest jedynie pomocą w ćwiczeniach domowych, nie jest leczeniem dysfunkcji. Nie zastępuje terapii gabinetowej! Snail Ortoptyczny is a game for children with visual disorders convergence. It can be used in children with divergent strabismus, amblyopia exercise also helps. In this case, practice with tightly curtained leading eye.
Important!
Before using the play consult a specialist (ophthalmologist or optometrist orthoptist).

Instruction:

1) Exercise of convergence:

Keep your device at eye level of the child; smooth and slow motion Keep it to his nose while watching a child's eyes.
    
The purpose of practicing is to hit a mosquito, which appears in the center of the target and collect as many points. Watch out for snails, they take away points!
 
2) Exercises at niedowidzeniu:

The child also has to hit a mosquito in the middle of the dial but this time he has a good eye covered tightly and playing only eye impaired.

An adult can hold the device to approach them in and out of the practitioner eyes. Be careful to keep playing no peeking.


remember:
         
1. Practice always with a child

2. In the exercise of convergence (convergence) a child's eyes must be directed equally to the center, if one of the eyes "drift away" immediately take the device.

3. Practice at one time up to 5 minutes.

4. The application is only using home exercises, there is dysfunction treatment. It does not replace therapy cabinet!

What's New in this version