Wykreślanka APK

Wykreślanka  Icon
   
3.5/5
157 Ratings
Developer
EveryDay-Apps
Current Version
1.0
Date Published
File Size
1.7 MB
Package ID
com.everydaysapps.wykreslanka
Price
$ 0.00
Downloads
1.0K+
Category
Android Games
Genre
Word

APK Version History

Version
1.0 (1)
Architecture
universal
Release Date
July 01, 2015
Requirement
Android 2.2+
  • Wykreślanka Screenshot
  • Wykreślanka Screenshot
  • Wykreślanka Screenshot
  • Wykreślanka Screenshot

About Radio FM 90s

Prawdziwa klasyka w świecie łamigłówek.

Jedna z najlepszych gier słowa Szukaj na rynku:

- Nieskończona zabawa dynamicznych sieci
- Siatka dopasowuje się automatycznie z urządzeniem
- Siatki są pełne słów, które przekraczają i przecinają
- Specjalna obsługa tabletu

To jest gra w wyszukiwanie słów (Word Search).
Trenuj swój mózg z radością.

===========

polska gra, gra słów. Polski Wykreslanka.A true classic in the world of puzzles.

One of the best games word Search on the market:

- Unlimited fun dynamic network
- The grid adjusts automatically to your device
- Nets are full of words that cross and intersect
- Special tablet support

This is a game the search words (Word Search).
Train your brain with joy.

 ===========

 Polish game, play on words. Polish Word search.

What's New in this version