Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH APK

Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Icon
   
4.28/5
1257 Ratings
Developer
MEM Store
Current Version
3.3
Date Published
File Size
368.73 MB
Package ID
hkgh.hiepkhach.giangho.hkghm
Price
$ 0.00
Downloads
5.0K+
Category
Android Games
Genre
Role Playing

APK Version History

Version
3.3 (24)
Architecture
armeabi-v7a, x86
Release Date
November 14, 2017
Requirement
Android 4.0+
Version
3.3 (24)
Architecture
armeabi-v7a, x86
Release Date
November 14, 2017
Requirement
Android 4.0+
Version
3.1 (22)
Architecture
armeabi-v7a, x86
Release Date
October 27, 2017
Requirement
Android 4.0+
Version
3.1 (22)
Architecture
armeabi-v7a, x86
Release Date
October 27, 2017
Requirement
Android 4.0+
Version
3.0 (21)
Architecture
armeabi-v7a, x86
Release Date
October 24, 2017
Requirement
Android 4.0+
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot
 • Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH Screenshot

About Radio FM 90s

Hiệp Khách Giang Hồ - HKGH được ME Mobile phát hành thuộc sản phẩm game nhập vai (MMO) kết hợp hành động (ARPG) với thiết kế đồ họa 3D. Cốt truyện cải biên từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên đến từ Hàn Quốc. Với 04 lớp nhân vật cơ bản tương tự game Hiệp Khách Giang Hồ trên phiên bản máy tính và có nội dung sát nhất với truyện, sẽ mang đến những góc nhìn mới lạ hơn cho các fan yêu thích Hiệp Khách Giang Hồ.
ĐẠI CHIẾN CHÍNH – TÀ
Các lớp nhân vật buộc phải chọn 2 phe phái CHÍNH – TÀ, vì thế mà kỹ năng của nhân vật sẽ khác nhau tùy theo việc người chơi sẽ đi theo phe cánh nào. Đao Khách có khả năng phòng ngự cao, quần kích mạnh mẽ. Kiếm Khách có chỉ số né tránh, bạo kích tốt. Thương Khách có sát thương mạnh và Trượng Sư có thể hồi thương trị máu
TỰ DO THÔNG THƯƠNG, GIAO DỊCH TRỰC TIẾP
Hành tẩu giang hồ, thu thập được bảo vật hoặc những trang bị nhưng lại cần Kim Nguyên Bảo hơn? Hoàn toàn tự do thông thương, giao dịch trực tiếp với bất kỳ hiệp khách nào. Làm giàu không khó, yên tâm giao dịch úy tín, đảm bảo. Muốn đầu tư làm giàu, HKGH vẫn có Chợ để treo hàng nhé.
TỰ DO PK ĐƠN CHIẾN & QUẦN CHIẾN
Tự do thách đấu tự do ở bất cứ map nào ngoài khu vực an toàn. Các hoạt động trong HKGH đề cao quần chiến, bật chế độ PK khi tham gia hoạt động, tăng tính kịch tính. Ngoài ra còn có Môn Phái Chiến thể hiện thực lực trong cùng một lớp nhân vật, đại chiến giữa hai phe cánh Chính – Tà hoặc Võ Lâm Huyết Chiến vừa chiến Boss Thế Giới vừa PK toàn map.
CHUẨN GAME NHẬP VAI – GIANG HỒ CHIẾN
Đã là game nhập vai là phải cày cấp, khu tu luyện - Giang Hồ Chiến cho phép các tổ đội Hiệp Khách dành bãi train, thay đổi các chế độ PK trên toàn map. Tổ đội càng nhiều, hưởng % EXP càng lớn. Bãi train quái có khả năng đánh tới trang bị hiếm, đá cường hóa, hàn ngọc cực quý nữa nhé.
PHÓ BẢN PHONG PHÚ – KHÔNG THỂ LỰC
Loạt phó bản đầy đủ và phong phú giúp Hiệp Khách tìm kiế m trang bị, kinh nghiệm, nguyên liệu nâng cấp sức mạnh cho nhân vật, thú nuôi, thú cưỡi. Ngoài ra còn có các phó bản thách thức đặc biệt, yêu cầu tư duy, không treo máy. Đặc biệt, không đòi hỏi thể lực, tự do vượt bản đồ, leo tháp.
THỜI TRANG CỰC KOOL NGẦU
Phải đẹp mới thoát kiếp FA! Với Hiệp Khách Giang Hồ, ngoài khả năng làm đẹp và thay đổi ngoại hình cho nhân vật, thời trang còn có kỹ năng riêng biệt. Có hai loại thời trang: Quần Áo và Vũ Khí giúp người chơi tùy biến chiêu thức khác nhau.
HỆ THỐNG NUÔI DƯỠNG HIỆP KHÁCH ĐỒ SỘ
+ Chuyển Chức: Võ Công cao siêu phải có nội lực thâm hậu. Mỗi lớp nhân vật buộc phải trải qua các quá trình Chuyển Chức mỗi 10 & 20 cấpđể nâng cao thực lực. Sau khi Chuyển Chức có thể học được kỹ năng mới, tăng được điểm khí công ở tầng tiếp theo, mang được các trang bị cấp cao hơn, tăng thêm điểm thuộc tính.
+ Lịch Luyện: Việc nâng cấp độ giúp nhân vật chuyển chức đê học kỹ năng mới, thí luyện mới có thể lấy được điểm nâng cấp kỹ năng, đem đến thách thức cho bất cứ hiệp khách nào muốn tăng sức mạnh trên giang hồ.
+ Trang Bị Tùy Biến: Xoay chuyển càn khôn không chỉ nhờ vào Võ Công, nhân vật trong HKGH có hẳn một hệ thống nuôi dưỡng sức mạnh khổng lồ: các trang bị có tính năng Phụ Ma, Cường Hóa, Tương Khảm kết hợp. Ngoài ra còn có kỹ năng từ Thời Trang và Vũ Khí ngoại trang cùng Áo Choàng. Chế tạo Nội Giáp và Chiến Giáp tương ứng xây dựng hệ thống tấn công và phòng thủ của bản thân.
+ Thú Cưỡi: Mỗi thú cưỡi đều có thể thay đổi được ngoại hình khi cấp cường hóa thay đổi. Có thể tăng sức mạnh của thú cưỡi thông qua khảm nạm.
+ Sủng vật: Cũng có khả năng cường hóa và tiến hóa để kích hoạt những thuộc tính ẩn và cho ra cấp sủng vật tiếp theo thay đổi ngoại hình.
THÔNG TIN THÊM
Website: http://hkgh.mobo.vn
Fanpage: https://www.fb.com/hkgh.mem/
Hotline: 1900 66 11
Email: hotro.hkgh@mobo.vn Ruler of the Land - HKGH be ME Mobile released under the RPG (MMO) combined action (ARPG) with 3D graphics design. Storyline adapted from the famous series of the same name from Korea. 04 classes with the same basic game Ruler of the Land on the version computer and have content closest to the series, will bring new perspective more for the fans favorite Ruler of the Land.
GREAT WAR KEY - TA
The character classes must choose two factions MAIN - TA, so that the skills of the characters will differ depending on whether the player will take the faction. Phim potentially high defense, sturdy pants size. Search Guests index dodge, riots good size. Trade deals have strong damage and injury incident scene reversible blood treatment
Freedom of navigation, direct deals
Commuting Gypsy, collect treasures or the equipment, but more needs to Kim Nguyen Bao? Complete freedom of trade, dealing directly with any guests who half. Getting rich is not difficult, assured transactions prestige guaranteed. Investors want to get rich, there is still room for hanging HKGH the goods.
PK UNIT FREEDOM WAR STRATEGY & CLOTHING
Freedom liberty challenged in any map other than the safe area. Activities in HKGH uphold pants War, when PK mode engaged, the dramatic increase. There is also a discipline strategy strength shown in the same class character, great war between the two factions - or Vo Lam Ta Chien Blood has just PK World War Boss entire map.
STANDARD RPG - Gypsy CHIEN
RPG has been granted is to plow, cultivate areas - Jiang Hu Chien Agreement allows teams beat Guests train, change regimes across the map PK. More teams, the greater entitled% EXP. Beach train hit monster capable to equip rare, stone enhancement, welding extremely precious pearl ahead.
DEPUTY THE ENRICHMENT - CAN NOT FORCE
Copy Full range and richness helps Agreement that seek for m-equipped hotels, experience, strength of materials upgrades for the characters, pets, mounts. There are also copies special challenges, requires thinking, no crashes. Especially, do not require physical strength, freedom beyond maps, climbing tower.
POLE KOOL FASHION COOLER
FA beautiful new life to escape! With Ruler of the Land, beyond beauty and change the character's appearance, fashion also has a separate skill. There are two kinds of Fashion: Clothes and Firearms help players customize different attacks.
UNITED HOTEL SYSTEM voluminous FOSTER
+ Switch Position: Vo Cong subliminal internal forces have stamina. Each character class will have to undergo the process of Jump Lists every 10 & 20 capde improve strength. After the Jump Lists can learn new skills, increase points Qigong next floor, carry the higher-level equipment, additional attribute points.
+ Calendar Train: The upgrade of help character transfer function to learn new skills, for training can get points to upgrade skills, providing a challenge for any half Guests who wish to increase the power on Gypsy.
+ Equipped Customization: Turn the cosmos not only thanks to Vo Cong, characters HKGH have quite a feeding system power giants: the fitted feature film: Ma, Cuong Hoa Tuong Mosaic combined. There are also skills from Fashion and Firearms foreign pages at Cloak. Fabrication Inner Armor and Armor respectively Chien build system attack and defense of himself.
+ Animal Riding: Each mount can change appearance when the enhancement level changes. Can increase the power of mosaic encrusted mounts through.
+ Sung material: It is also possible and evolutionary enhancement to activate the hidden attributes and for the next animal horns changed appearance.
MORE INFORMATION
Website: http://hkgh.mobo.vn
Fanpage: https://www.fb.com/hkgh.mem/
Hotline: 1900 66 11
Email: hotro.hkgh@mobo.vn

What's New in this version

- Chiến Trường đặc sắc: Thế Lực Chiến, Huyết Chiến Võ Lâm

- 10 BOSS Thế Giới hấp dẫn

- Hơn 100 bộ thời trang cực hot

- Tháp Cửu Trùng Thiên 162 tầng đầy thử thách