OBI Bonus Karta Aplikácia 1.0 APK

OBI Bonus Karta Aplikácia 1.0 Icon
   
3.56/5
18 Ratings
Developer
OBI SK
Current Version
1.0
Date Published
File Size
25.9 MB
Package ID
sk.obi.meinobi
Price
$ 0.00
Downloads
1000+
Category
Android Apps
Genre
Lifestyle

APK Version History

Version
1.0 (2)
Architecture
All
Release Date
March 10, 2016
Requirement
Android 3.0+ Honeycomb (API 11)
  • OBI Bonus Karta Aplikácia Screenshot
  • OBI Bonus Karta Aplikácia Screenshot
  • OBI Bonus Karta Aplikácia Screenshot
  • OBI Bonus Karta Aplikácia Screenshot
  • OBI Bonus Karta Aplikácia Screenshot

About Radio FM 90s

OBI Appka – jednoduchá, praktická, mobilná

Vaša OBI Bonus karta - vždy a všade: Objavte bezplatnú aplikáciu OBI karty a získajte exkluzívne výhody - kedykoľvek a kdekoľvek, aj na cestách. Využite Top funkcie aplikácie: Od digitálnej zákazníckej karty, cez prehľad Vášho účtu, až po mobilné akcie a ponuky. Či už vlastníte OBI Bonus kartu, na tom nezáleží - zabezpečte si teraz Vašu výhodu!

Top funkcie aplikácie OBI karty – zadarmo:
• Moja zákaznícka karta: Pohodlné nakupovanie s digitálnou zákaznícku kartu a jednoduché zbieranie Vašich obratov
• Môj účet: Zobrazuje stav účtu a zostatok na Bonus karte
• Ak ešte nemáte OBI Bonus kartu, môžete sa v tejto aplikácii jednoducho zaregistrovať
Ostatné funkcie aplikácie OBI karty:
• Moja predajňa: lokalizácia predajní OBI a ďalšie informácie, napríklad otváracie doby a služby.
• Moje ponuky: Aktuálne letáky a ponuky Vašej predajne, taktiež exkluzívne mobilné kupóny a špeciálne ponuky
• Viac: registrácia newsletteru, kontakt cez E-mail a iné. OBI Appku - simple, practical, mobile

OBI your Bonus Card - anytime, anywhere Discover cards OBI free app and get exclusive benefits - anytime, anywhere, on the go. Top features of Benefit: the digital customer card, through a review of your account, to mobile deals and offers. Whether you own OBI bonus card, it does not matter - now secure your advantage!

Top features of OBI card - free of charge:
• My customer card: convenient shopping with a digital loyalty card and easy collection of your turnovers
• My Account: Displays the status of the account balance and the bonus card
• If you do not have OBI bonus card, you can in this application simply register
Other features of OBI cards:
• My shop: locating stores OBI and other information such as opening times and services.
• My offer: Current offer your leaflets and retail, also exclusive mobile coupons and special offers
• More: Subscribe to newsletter, contact via e-mail and others.

What's New in this version

OBI Bonus Karta Aplikácia – jednoduchá, praktická a mobilná