iASPI SK APK

iASPI SK  Icon
    
4.5/5
113 Ratings
Developer
Wolters Kluwer, a.s.
Current Version
1.0.1
Date Published
File Size
676.5 KB
Package ID
sk.aspi.android.iASPI
Price
$ 0.00
Downloads
5000+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.0.1 (18)
Architecture
universal
Release Date
February 11, 2016
Requirement
Android 1.6+
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot
  • iASPI SK Screenshot

About Radio FM 90s

Aplikácia iASPI (pre tablety iASPI Tablet SK) umožňuje garantovaný rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od r. 1918 a výberovo aj k starším.

iASPI obsahuje celý modul "Predpisy" najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI, t.zn.:

* všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
* predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
* predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Poznámka: iASPI umožňuje prístup iba k platným a účinným zneniam právnych predpisov.

Bližšie informácie ohľadne využívania tejto aplikácie nájdete na adrese mobile.aspi.sk.

2011, IURA EDITION

What's New in this version

Odstránenie problému so zobrazovaním informácií a textu predpisu na niektorých zariadeniach.