Mantis Enterprise APK

Mantis Enterprise  Icon
0/5
0 Ratings
Developer
Mantis Development Group
Current Version
1.2.5
Date Published
File Size
17.23 MB
Package ID
enterprise.mantis.vn
Price
$ 0.00
Downloads
10+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
1.2.5 (1025)
Architecture
universal
Release Date
February 11, 2018
Requirement
Android 6.0+
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot
  • Mantis Enterprise Screenshot

About Radio FM 90s

Mantis enterprise là một ứng dụng chạy trên thiết bị di động sử dụng để kết nối vào hệ thống quản lý công việc của doanh nghiệp.
Các tính năng chính của ứng dụng:
- Quản lý công việc của các phòng ban và theo danh mục nghiệp vụ
- Cập nhật công việc thuận tiện với thiết bị di động
- Quản lý theo dõi các công việc quan trọng hoặc khẩn cấp
- Xem các báo cáo về trạng thái công việc theo nghiệp vụ, phòng ban, theo nhân sự thực hiện

What's New in this version

- Tối ưu hiệu năng timeline

- Chỉnh sửa giao diện trang lịch