TruckIS - demo 14.00 APK

TruckIS - demo 14.00 Icon
    
5/5
1 Ratings
Developer
MKMVision
Current Version
14.00
Date Published
File Size
687k
Package ID
com.mkmvision.truckis
Price
$ 0.00
Downloads
100+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
14.00 (Updated)
Architecture
All
Release Date
February 25, 2016
Requirement
Android 4.0 and up
  • TruckIS - demo Screenshot
  • TruckIS - demo Screenshot
  • TruckIS - demo Screenshot
  • TruckIS - demo Screenshot
  • TruckIS - demo Screenshot
  • TruckIS - demo Screenshot

About Radio FM 90s

Komplexní IS pro dopravní společnosti.
Obsahuje: elektonická stazka, on-line GPS sledování, komunikace řidič dispečer, vyhodnocení PHM spotřeb, mzdové podklady řidičů, zahraniční diety, AETR ( 561 ), Objednavky až do navigace.
Více na webovém rozhraní trial.truckis.cz nebo www.truckis.cz

Určeno výhradně pro 7 a více palcové tablety s GPS , internetem a rozlišením 1024x600.
Aplikace TruckISA je základním modulem informačního systému TRUCKIS, použita v tabletu jako mobilní jednotka. Určeno výhradně pro provoz v autě s dostatečným GPS signálem. V případě vypadávání GPS signalu jsou detekce stání, jízdy a následné výpočty nepřesné.

Pořidte si vlastní mobilní TABLET jako jednotku a nejste závislí na dodavateli s předraženou mobilní jednotkou.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: info@mkmvision.czComprehensive information systems for transport companies.
Includes: Electronic-Stázka, an online GPS tracking, driver communications dispatcher, evaluation of fuel consumption, payroll documents drivers, foreign diets, ERTA (561) Orders to navigation.
More on the web interface or trial.truckis.cz www.truckis.cz

Designed exclusively for more than 7-inch tablet with GPS, internet access and a resolution of 1024x600.
Applications TruckISA is the basic module of the information system TRUCKIS, used the tablet as a mobile unit. Designed exclusively for use in the car with sufficient GPS signal. In the event of loss of GPS signals are stall detection, driving and subsequent calculations are inaccurate.

Get your own mobile tablets as a unit and are not dependent on suppliers with an overpriced mobile unit.
In case of any questions please contact us: info@mkmvision.cz

What's New in this version

Trial verze Komplexního informačního systemu TRUCKIS - www.truckis.cz.

Tablet jako mobilní jednotka = výrazná úspora pořizovacích nákladů a nezávislost na dodavateli mobilních jednotek.

Elektronická stazka, GPS sledování, Kontrola PHM, Diety a mzdy řidičů, efektivita vozidel, objednávky a plan práce řidičů a vozidel.

Vyzkoušejte zdarma.