Tuyen Quang EMS APK

Tuyen Quang EMS  Icon
    
5/5
1 Ratings
Developer
Viet An Software JSC
Current Version
1.0.7
Date Published
File Size
12.5 MB
Package ID
vietan.qtmt.tq
Price
$ 0.00
Downloads
1+
Category
Android Apps
Genre
Tools

APK Version History

Version
1.0.7 (8)
Architecture
arm64-v8a,armeabi-v7a,mips,x86
Release Date
January 01, 2019
Requirement
Android 4.2+
Version
1.0.4 (5)
Architecture
arm64-v8a,armeabi-v7a,mips,x86
Release Date
February 23, 2017
Requirement
Android 4.2+
Version
1.0.1 (2)
Architecture
arm64-v8a,armeabi-v7a,mips,x86
Release Date
February 23, 2017
Requirement
Android 4.2+
Version
1.0.0 (1)
Architecture
arm64-v8a,armeabi-v7a,mips,x86
Release Date
February 23, 2017
Requirement
Android 4.2+
  • Tuyen Quang EMS Screenshot
  • Tuyen Quang EMS Screenshot

About Radio FM 90s

- Phần mềm theo dõi chất lượng môi trường như: Nước mặt, nước thải, nước ngầm, khí thải.
- Phần mềm cho phép theo dõi các thông số, những thông số vượt ngưỡng, thời điểm.
- Phần mềm cung cấp bảng dữ liệu và biểu đồ.
- Phần mềm hiện đang cung cấp hai ngôn ngữ: Tiếng anh, tiếng việt.
- Phần mềm cung cấp bản đồ, địa điểm tất cả các trạm trên bản đồ, tìm kiếm trạm trên bản đồ.

What's New in this version

- Update giao diện mới.