ArmHang APK

ArmHang Icon
   
4/5
0 Ratings
Developer
Armen-Mkrtchyan
Current Version
2.3
Date Published
File Size
7.4 MB
Package ID
net.armblog.hangmanarm
Price
$ 0.00
Downloads
8.2K+
Category
Android Games
Genre
Word

APK Version History

Version
2.3 (24)
Architecture
universal
Release Date
January 09, 2017
Requirement
Android 2.3.4+
Version
2.2 (23)
Architecture
universal
Release Date
January 08, 2017
Requirement
Android 2.3.4+
Version
2.1 (22)
Architecture
universal
Release Date
January 08, 2017
Requirement
Android 2.3.4+
Version
2.0 (21)
Architecture
universal
Release Date
January 08, 2017
Requirement
Android 2.3.4+
Version
1.18 (20)
Architecture
universal
Release Date
January 08, 2017
Requirement
Android 2.3.4+
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot
 • ArmHang Screenshot

About Radio FM 90s

ArmHang-ը հիմնված է դասական «Hangman» խաղի վրա: Խաղում անհրաժեշտ է կռահել նշված բաժինների բառերը: Խաղում դուք ունեք ընդամենը 6 սխալի հնարավորություն:

★ Ամբողջովին անվճար
★ Նոր բաժիններ բացելու հնարավորություն
★ Բաժինների ընտրության հնարավորություն
★ Ավելի քան 1200 բառ
★ Ավելի քան 30 բաժին
★ Աշխատում է բոլոր Անդրոիդ սարքերի վրա

Խնդրում ենք ուղարկեք ձեր դիտողություններն ու առաջարկությունները, ինչպես նաև չմոռանաք գնահատել :)

ArmHang is a word guessing game based on the classic "Hangman" game. The player guesses letters in order to uncover the hidden word from selected category. But be careful, you only have 6 guesses before you're hanged!
★ Completely free.
★ Pas levels and and open new categories.
★ Possible to choose word categories.
★ More than 1,200 words
★ More than 30 Categories
★ Compatible on all Android devices.

Please feel free to send us your comments.
Please rate us good

What's New in this version

* Շտկվել են որոշ սխալներ