Profesia.cz 3.2.5 APK

Profesia.cz 3.2.5 Icon
  
3/5
195 Ratings
Developer
Profesia
Current Version
3.2.5
Date Published
File Size
2.8 MB
Package ID
cz.profesia.application
Price
$ 0.00
Downloads
10000+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
3.2.5 (91)
Architecture
All
Release Date
February 27, 2017
Requirement
Android 4.0.3+ Ice Cream Sandwich MR1 (API 15)
Version
3.2.4 (85)
Architecture
All
Release Date
September 24, 2016
Requirement
Android 4.0.3+ Ice Cream Sandwich MR1 (API 15)
Version
3.2.3 (76)
Architecture
All
Release Date
February 04, 2016
Requirement
Android 2.3.2+ Gingerbread (API 9)
Version
3.2.2 (75)
Architecture
All
Release Date
January 30, 2016
Requirement
Android 2.3.2+ Gingerbread (API 9)
Version
3.2.1 (72)
Architecture
All
Release Date
October 16, 2015
Requirement
Android 2.3.2+ Gingerbread (API 9)
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot
 • Profesia.cz Screenshot

About Radio FM 90s

Hledejte volná pracovní místa podle pozice, oboru nebo si vyberte vhodný region. Hledání můžete upřesnit klíčovým slovem. Zobrazené hledání si můžete uložit a aplikace vám hned, když na stránce www.profesia.cz přibude pracovní nabídka vyhovující vašim nastavením, pošle hned informaci. Díky tomu budete o nových pracovních příležitostech informováni jako první.

Reagujte na nabídky z mobilu, stačí se přihlásit do aplikace se stejnými přihlašovacími údaji jako na www.profesia.cz. Aplikace je synchronizována s vaším účtem na Profesia.cz, získáte tak rychlý přístup k vybraným nabídkám a osloveným společnostem.

Aplikaci je možné používat i bez přihlášení, kdy můžete vyhledávat pracovní nabídky a ty zajímavé si ukládat mezi vybrané, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit. K uloženým hledání vám bude posílat oznámení s upozorněním, že přibyla nová pracovní nabídka.

-----------------------------

Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s operačním systémem Android 2.2 a vyšším. Správné fungování aplikace garantujeme pro oficiální verze OS.

-----------------------------

Základní funkcionalita:
- Prohlížejte si tisíce aktuálních pracovních nabídek podle klíčového slova, pozice, pracovní oblasti a regionu.
- Nenechte si ujít nabídky hned po zveřejnění pomocí "push notifikací ".
- Najděte si práci v lokalitě, kde se aktuálně nacházíte (podpora lokalizačních služeb).
- Zobrazte si místo práce na mapě.
- Pošlete si zajímavou nabídku e-mailem nebo známému.
- Uložte si vybrané nabídky práce mezi oblíbené.
- Sdílejte zajímavé pracovní nabídky na Facebooku či Twitteru.

Čím dříve si pracovní nabídku najdete, tím rychleji získáte práci. Hledejte si práci kdekoli a kdykoli s aplikací Profesia.cz , která je rychlá, jednoduchá a hlavně je zdarma!

Doporučte tuto jednoduchou aplikaci svým přátelům. Přidejte vaše hodnocení a komentáře.

-----------------------------

Kdo je Profesia CZ, spol. s r.o.?
Na středoevropském internetovém trhu práce působíme již od roku 1997. Během let jsme vybudovali silnou síť spokojených klientů a vděčných uchazečů o práci. Pravidelně přispíváme analýzami z trhu práce v masmédiích i v odborných časopisech. Kromě České republiky působíme i na Slovensku a v Maďarsku. Od listopadu 2012 patříme do skupiny Alma Media.

-----------------------------

Aplikaci vyvinula společnost GFX-pulse (www.gfxpulse.sk).Search for job vacancies by position, field, or select the appropriate region. You can refine the search keyword. Displayed search can be saved and the application will immediately when www.profesia.cz will be added to the job offer that suits your settings, send the information immediately. Thanks to you about new job opportunities are informed first.

Respond to offers from mobile phone, just log into the same credentials as www.profesia.cz. The app is synchronized with your account on Profesia.cz, you get quick access to selected menus and the addressed companies.

The application can be used without logging where you can search for jobs and the interesting book store among the selected, you can join them at any time. The saved search will send you a notice warning that there is a new job offer.

-----------------------------

The application is optimized for mobile phones running Android 2.2 and higher. We guarantee the proper functioning of the application for the official version of the OS.

-----------------------------

Basic functionality:
- Browse thousands of current job listings by keyword, position, work area and region.
- Do not miss the menu immediately after the publication using the "push notifications".
- Find a job in the area where you currently are (support location-based services).
- View the work place on the map.
- Send your interesting offer e-mail or a friend.
- Save selected job favorites.
- Share interesting job offers on Facebook or Twitter.

The sooner you can find a job, the faster you get the job. Try to work anywhere and anytime with the application Profesia.cz, which is fast, simple and mostly free!

Recommend this simple application your friends. Add your ratings and comments.

-----------------------------

Who is Profesia CZ, spol. s.r.o.?
Central to the online job market have been operating since 1997. Over the years we have built a strong network of satisfied customers and we are grateful for job seekers. We regularly contribute analyzes of the labor market in the media and in scientific journals. Apart from the Czech Republic and the Slovak we operate and Hungary. Since November 2012, we belong to a group Alma Media.

-----------------------------

Developed by GFX-pulse (www.gfxpulse.sk).

What's New in this version

v 3.2.5#91

- vylepšení chování obrazovky, sloužící pro zadávání parametrů vyhledávání

- další drobné změny

v 3.2.4#87

- odstranění chyby způsobující pád aplikace při výběru regionu

v 3.2.4#85

- aktualizace používaných knihoven - úpravy designu

- odstranění chyby způsobující pád aplikace na malých zařízeních

- ošetření padání aplikace při reagování na nabídku uloženou mezi Vybrané nabídky

- opravení několika menších chyb