Profesia.sk 3.3.0 APK

Profesia.sk 3.3.0 Icon
  
3/5
953 Ratings
Developer
Profesia
Current Version
3.3.0
Date Published
File Size
4.0 MB
Package ID
sk.profesia.newapplication
Price
$ 0.00
Downloads
50000+
Category
Android Apps
Genre
Business

APK Version History

Version
3.3.0 (107)
Architecture
All
Release Date
November 20, 2018
Requirement
Android Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)
Version
3.3.0 (106)
Architecture
All
Release Date
August 15, 2018
Requirement
Android Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)
Version
3.2.5 (104)
Architecture
All
Release Date
July 23, 2018
Requirement
Android Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)
Version
3.2.5 (103)
Architecture
All
Release Date
March 08, 2017
Requirement
Android Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)
Version
3.2.4 (99)
Architecture
All
Release Date
February 14, 2017
Requirement
Android Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot
  • Profesia.sk Screenshot

About Radio FM 90s

Hľadáte si prácu alebo len chcete byť v obraze, aké pracovné ponuky sú na trhu? Aplikácia Profesia.sk vám pomôže.

Hľadajte voľné pracovné miesta cez názov pozície, pracovnej oblasti, vyberte si vhodný región a upresnite hľadanie kľúčovým slovom. Zobrazené hľadanie si môžete uložiť a aplikácia vám hneď, ako na stránke www.profesia.sk pribudne pracovná ponuka vyhovujúca vašim nastaveniam, pošle notifikáciu. Tak budete o nových pracovných príležitostiach informovaní ako prví.

Po prihlásení sa do aplikácie s prihlasovacími údajmi ako na www.profesia.sk je možné na ponuky aj reagovať. Aplikácia je synchronizovaná s vašim kontom na Profesia.sk, získate tak rýchly prístup k vybraným ponukám a osloveným spoločnostiam.

Aplikáciu je možné používať aj bez prihlásenia, umožňuje vyhľadávať pracovné ponuky a tie zaujímavé si ukladať medzi vybrané, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť. K uloženým hľadaniam vám bude posielať notifikácie s upozornením, že pribudla nová pracovná ponuka.

-----------------------------

Aplikácia je optimalizovaná pre mobilné telefóny s operačným systémom Android 2.2 a vyšším. Správne fungovanie aplikácie garantujeme pre oficiálne verzie OS.

-----------------------------

Recenzie:

"Kombinácia užitočnosti a špičkového prevedenia z nej robí bezkonkurenčnú aplikáciu vo svojom obore." (Androidportal.sk)

"Svojou funkčnosťou aplikácia dokonale reprezentuje pracovný portál Profesia.sk" (androidhryaplikacie.sk)

-----------------------------

Základná funkcionalita:

- Prezerajte si tisícky aktuálnych pracovných ponúk podľa kľúčového slova, pozície, pracovnej oblasti a regiónu.
- Nenechajte si ujsť ponuky hneď po zverejnení pomocou „push notifikácií“.
- Nájdite si prácu v lokalite, kde sa aktuálne nachádzate (podpora lokalizačných služieb).
- Pošlite si zaujímavú ponuku e-mailom – sebe, alebo známemu.
- Zobrazte si miesto práce na mape.
- Uložte si vybrané ponuky práce medzi obľúbené.
- Zdieľajte zaujímavé pracovné ponuky na Facebooku, či Twitteri.

Čím skôr si ponuku nájdete, tým rýchlejšie prácu získate. Hľadajte si prácu kdekoľvek a kedykoľvek s aplikáciou Profesia.sk, ktorá je rýchla, jednoduchá a hlavne - je zadarmo!.

Odporučte túto jednoduchú aplikáciu svojim priateľom. Budeme vďační za vaše hodnotenia a komentáre.

-----------------------------

Kto je Profesia?

Spoločnosť Profesia spol, s r.o. je lídrom na pracovnom on-line trhu na Slovensku. Stojí za najväčším pracovným portálom Profesia.sk, ktorý už 16 rokov pôsobí na internetovom trhu práce. Počas 1 mesiaca tu TOP zamestnávatelia zo Slovenska i z iných krajín zverejnia viac ako 10 000 pracovných ponúk.

Aplikáciu vyvinula spoločnosť GFX-pulse (www.gfxpulse.sk).Looking for a job or just want to be in the picture, what jobs are on the market? Application Profesia.sk help you.

Hľadajte vacancies through job title, work area, choose your region and specify the search keyword. This search, you can save your application and as soon as the page will be added www.profesia.sk job offer satisfactory your settings, send the notification. So you will be informed of new jobs first.

After logging into the application with credentials as www.profesia.sk can also respond to offers. The application is synchronized with your account to Profesia.sk, and get instant access to the offers and the addressed companies.

The application can be used without a login to search jobs and those points can save between selected you to join them at any time to return. The saved search will send you notifications with the caveat that added new job offer.

-----------------------------

The application is optimized for mobile phones with Android 2.2 and higher. Guarantee the proper functioning of the application for an official version of OS.

-----------------------------

Review:

"The combination of utility and comfort design makes it unrivaled in its field of application." (Androidportal.sk)

"Its application functionality perfectly represents job portal Profesia.sk" (androidhryaplikacie.sk)

-----------------------------

Basic functionality:

- Browse the thousands of current jobs by keyword, position, work area and region.
- Do not miss ponuky soon after the publication using "push notifications".
- Find a job in the area where the current location (support location-based services).
- You sent an interesting offer e-mail - yourself or a friend.
- View the site for a map.
- Store your chosen job as favorite.
- Share interesting jobs on Facebook or Twitter.

The sooner you offer can be found, the faster the work to get. Search for a job anywhere and anytime with the application Profesia.sk, which is quick, easy and most importantly - it's free!.

Recommend this simple application to your friends. We will be grateful for your ratings and comments.

-----------------------------

Who is Job?

Job Company Ltd., with r.o. is a leader in the labor market online in Slovakia. Stands for the largest job portal Profesia.sk, which for 16 years at the internet job market. During the 1 month Top employers are from Slovakia and other countries publish more than 10,000 jobs.

Application developed by GFX-pulse (www.gfxpulse.sk).

What's New in this version

Od 1.12. aplikácia Profesia už nebude dostupná. Novú prácu si môžete hľadať na www.profesia.sk – naša webstránka je plne prispôsobená na pohodlné vyhľadávanie cez smartfón. Prihláste sa do svojho konta, alebo vyhľadávajte pracovné ponuky podľa vlastných kritérií kdekoľvek ste.